1. În cazul modificării uneia dintre prevederile esenţiale ale contractului semnat cu turistul, cum ar fi: serviciile incluse în pachet, datele de călătorie, modificarea categoriei unităţii de cazare, agenţia are obligaţia de a informa turistul cu cel puţin 15 zile înainte de data începerii călătoriei.

2. În cazul achiziţionării unui pachet de servicii turistice având în componenţă şi asigurarea transportului pe cale aeriană, transportatorul aerian, fără a cere acordul agenţiei de turism care derulează programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agenţia nu este răspunzătoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o altă oră decât cea înscrisă în programul turistic. Pentru aceste întârzieri, compania aeriană este obligată să asiste turiştii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare şi de asistenţă a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.912/2006. Orice problemă privind operarea zborului şi acţiunile adiacente acestuia intră în competenţa şi responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând contractul între pasager şi transportator.

3. Agenţia poate modifica preţul contractului în sensul majorării sau micşorării, după caz, arătând totodată modul de calcul al majorărilor sau micşorărilor de preţ ale contractului şi numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor costurilor de transport, a redevenţelor şi a taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi şi aeroporturi, a taxelor de turist ori a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. Preţurile stabilite în contract nu pot fi majorate, în niciun caz, în cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecării.

4. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau agenţia constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată:

a) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate;

b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice;

c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate.

5. Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri:

a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează turistului;

b) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenţia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fără a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrări sau reparaţii pe drumurile publice), neîndeplinirea

grupului minim ca urmare a unor renunţări de ultimă oră sau a neobţinerii vizelor pentru toţi participanţii.

Agenţia nu este răspunzătoare pentru prejudiciile cauzate turistului ca urmare a întârzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje şi a altor împrejurări care revin exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul actelor normative specifice;

c) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unui terţ care nu are legătură cu furnizarea serviciilor prevăzute în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligaţiilor au un caracter imprevizibil şi inevitabil.

6. Pentru anumite programe aveți posibilitatea de a rezerva camera în partaj. Turiștii care se înscriu pentru partaj iar agenția nu reușește să asigure partajul, vor plati suplimentul de cameră single.

Excepție! Nu se pot face rezervări în partaj în cazul în care există mai puțin de 5 locuri disponibile. Turistul va achita obligatoriu suplimentul de camera single în limita disponbilității camerelor single.

7. În cazuri speciale ( supraaglomerare a unitaților de cazare, anulari ale rezervarilor exclusiv din vina hotelierului), agenția poate înlocui hotelurile trecute în oferte cu alte hoteluri care să respecte aceeași categorie de clasificare.

8. Agenția nu răspunde pentru amănările sau întârzierile de orice fel determinate de îndeplinirea formalităților solicitate de reprezentanțele țărilor de destinație sau tranzit, cum ar fi eliberarea vizelor cu întârziere și nu datorează daune pentru eventualele prejudicii produse turistului de aceste întârzieri.

9. Copiii minori nu pot ieși din țară decât dacă a) sunt însoțiți de ambii parinți sau b) sunt însoțiți de un părinte care prezintă acordul notarial sau certificatul de deces al celuilalt părinte, ori hotărârea judecătorească definitivă de încredințare a minorului sau c) sunt însoțiți de o altă persoană, alta decât un părinte care are asupra sa cazier judiciar și declarații notariale din partea ambilor parinți. Nerespectarea celor de mai sus duce la oprirea la frontiera română a minorului, caz în care agenția nu răspunde de consecințe.

10. Persoanele înscrise pentru pachetele turistice au obligația verificării valabilității actelor de identificare necesare trecerii punctelor de frontieră și îndeplinirii condițiilor impuse de legislatia fiecarei țări în parte.

11. În cazul în care turistul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice, el datorează agenţiei penalizări după cum urmează:

În cazul serviciilor turistice externe, penalizările sunt de:

a) 30 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face cu mai mult de 30 zile calendaristice înainte de data plecării;

b) 50 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în intervalul 29-16 de zile calendaristice înainte de data plecării;

c) 50 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 120 zile calendaristice înainte de plecare in cazul in care pachetul include bilet de avion;

d) 80 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 15 zile calendaristice înainte de plecare;

e) 100 % din preţul pachetului de servicii, în cazul în care turistul a achiziţionat pachetul de servicii turistice din cadrul programului special (de exemplu, Early Booking etc.) 100%, indiferent de data la care turistul solicită renunţarea.

În cazul serviciilor turistice interne, penalizările sunt de:

a) 30 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face cu mai mult de 30 zile calendaristice înainte de data începerii sejurului;

b) 60 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 29 - 16 zile calendaristice înainte de data începerii sejurului;

c) 80 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 15 zile calendaristice înainte de data începerii sejurului;

d) 100 % din preţul pachetului de servicii turistice, în cazul în care turistul a achiziţionat pachetul de servicii turistice din cadrul programului special (de exemplu, Early Booking etc.), indiferent de data la care turistul solicită renunţarea.

12. Pentru a nu pierde sumele achitate se recomandă plata unei asigurari STORNO, care asigură restituirea sumelor achitate când nu se mai poate participa la excursie datorita îmbonavirilor, deceselor, accidentelor, furtului sau distrugerii actelor de călătorie, devastării sau incendierea locuinței, exploziilor sau unei calamitați naturale. Această asigurare se poate încheia în cadrul agenției.

13. Agenția nu este responsabilă de discordanțele dintre clasificările oficiale acordate de ministerele de resort, a anumitor servicii turistice - hoteluri, transport, restaurante din țarile vizitate.

14. În cazul în care există transferuri cu ferry boat, cabinele sunt cu 2, 4 sau 6 paturi suprapuse și pot avea sau nu grup sanitar propriu.

15. În timpul circuitelor cu autocarul sosirea la unitațile de cazare se face între orele 20.00 – 22.00, agenția nefiind răspunzatoare de eventualele întarzieri datorate traficului, aglomerației din punctele de trecere a frontierelor, vremii sau altor situații neprevăzute.

16. Agenția nu este răspunzătoare pentru nerespectarea programului turistic din vina turiștilor care întârzie la program, atitudinii ostile sau ofensatoare fața de ghid, șofer sau alt turist participant.

17. Agenția poate anula, reprograma sau recalcula un circuit turistic dacă nu s-a întrunit numărul minim de turiști necesar. Agenția este obligată să aducă la cunoștința turiștilor înscriși acest fapt cu minim 10 zile înainte de data plecării.

În cazul reprogramării sau majorării tarifului excursiei, turistul are dreptul de a renunța fără penalizare la excursie sau de a accepta reprogramarea sau noul tarif.

18. Transportul se asigură cu autocare și companii de aviație licențiate. În cazul transportului cu autocarul se fac opriri la fiecare 2,5 - 3 ore pentru servirea mesei, fumat, toaleta, etc. Toaletele din autocar nu se folosesc iar fumatul în autocar este interzis.

19. Excursiile opționale sunt acele excursii neincluse în tariful pachetului turistic. Aceste pot fi achiziționate, la cerere.

20. Conform legislației internaționale, doar ghizii locali au dreptul să ofere servicii în interiorul orașelor și obiectivelor turistice. Ghizii români insoțitori ai grupului vor putea oferi explicații doar în afara obiectivelor turistice și, de obicei în autocar.

21. Anumite obiective turistice iși pot modifica orarul de vizitare și de asemenea pot fi operate modificări ale tarifelor pentru biletele de intrare. Agenția nu poate fi facută răspunzatoare pentru aceste modificări.

22. Companiile de aviație pot modifica taxele de aeroport și de securitate, agenția nefiind răspunzătoare pentru eventualele majorări de tarife, urmând să informeze turiștii de aceste modificări.

23. Alocarea locurilor în autocar se face în momentul înscrierii. În cazul transportului cu avionul, alocarea locurilor se face de catre compania de aviație în momentul realizării formalităților de check in.

24. Alocarea tipului de cameră la cazare se face de către recepția unității de cazare, dacă nu este trecută explicit în contract. Camera triplă poate avea trei paturi de același fel, un pat matrimonial și unul normal de o persoana sau un pat pliant sau 2 paturi normale de o persoana și un pat pliant.

25. Dacă turistul este nemulțumit de serviciile turistice primite, poate face o sesizare scrisă cu privire la deficiențele constatate legate de realizarea pachetului de servicii turistice și transmisă imediat insoțitorului de grup înainte de terminarea sejurului. Reclamațiile ulterioare nu pot fi verificate și prin urmare nu pot fi soluționate.